Opsætnings manualer

Opsætning af Outlook 2016 - 2019

Klik på "Filer"

outlook 2019 dk 1

 

Klik på "kontoindstillinger"

outlook 2019 dk 2

 

Klik på "administrer profiler"

outlook 2019 dk 3

 

Klik på "Mailkonti..."

outlook 2019 dk 4

 

Dobbelt klik kontoen der skal bruges sammen med SMTP.dk

outlook 2019 dk 5

 

Indsæt "smtp.dk" i feltet Server til udfående post (SMTP) Klik derefter "Flere indstillinger"

outlook 2019 dk 6

 

I menuen "Server til udgående post" skal du indsætte det login du har fra smtp.dk opsætnings email.

outlook 2019 dk 7

 

I menuen "Avanceret" skal den udgående port ændres til 587. SSL/TLS skal IKKE være hakket af

outlook 2019 dk 8

 

Klik OK, og check at alt virker

outlook 2019 dk 9

Configuration of Outlook 2010

Trin 1Klik på “Tools” og dernæst “Account settings”

outlook 2101

Trin 2Klik på “Tools” og dernæst “Account settings”

outlook 2101

Trin 3Klik på “Tools” og dernæst “Account settings”

outlook 2101

Trin 4Klik på “Tools” og dernæst “Account settings”

outlook 2101

Trin 5Klik på “Tools” og dernæst “Account settings”

outlook 2101

Trin 6Klik på “Tools” og dernæst “Account settings”

outlook 2101

Configuration of Outlook 2007

Trin 1Klik på “Tools” og dernæst “Account settings”

outlook 2101

Trin 2Klik på “Tools” og dernæst “Account settings”

outlook 2101

Trin 3Klik på “Tools” og dernæst “Account settings”

outlook 2101

Trin 4Klik på “Tools” og dernæst “Account settings”

outlook 2101

Trin 5Klik på “Tools” og dernæst “Account settings”

outlook 2101

Trin 6Klik på “Tools” og dernæst “Account settings”

outlook 2101

Opsætning af Windows Live Mail 2011

Trin 1Klik på “Accounts”

outlook 2101

Trin 2Højreklik på “SMTP” og vælg dernæst “Properties”

outlook 2101

Trin 3Klik på “Servers” og indtast “smtp.dk” i feltet “Outgoing mail (SMTP)”.

Sæt dernæst hak ved “My server requires authentification”. Klik dernæst “Settings...”

outlook 2101

Trin 4Klik på “Log on using” og indtast emailadresse fra opsætningsmail i “Account name” og adgangskode fra opsætningsmail i “Password”

Vælg “OK”

outlook 2101

 

Trin 5Vælg “Advanced” og indtast “587” i “Outgoing mail (SMTP)”.

Vælg “OK” for at gemme og du burde nu kunne sende emails.

outlook 2101

Opsætning af Iphone

Klik på "Adgangskoder & Konti"

1

 

 

Klik videre på den konto du skal bruge sammen med SMTP.dk

 

2

 

Indstil smtp.dk til at være primær udgående server

 

3

 

Indsæt dine SMTP.dk login detaljer som pilene viser.
SSL bruges ikke

Derefter  er du klar til at teste det virker.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Opsætning af Ipad

Trin 1I “Indstillinger” og dernæst “Mail”

iphone 6 dk 1

Trin 2Klik på “Konti”

iphone 6 dk 2

Trin 3Klik den konto du ønsker at ændre 

iphone 6 dk 3

Trin 4Vælg server under “Primær Server”

iphone 6 dk 4

Trin 5Indtast “smtp.dk” i “Værtsnavn” og emailadresse fra opsætningsmail i “Brugernavn”

Adgangskode fra opsætningsmail indtastes i "Adgangskode".

I "Serverport" indtastes "587".

Dernæst vælges "Godkendelse"

iphone 6 dk 5

Trin 6Vælg "Adgangskode"

iphone 6 dk 6

Opsætning af Android

Trin 1Klik på “Indstillinger” og dernæst “Konti”

android 5 dk 1 small

Trin 2Ved “Indstillinger for udgående server” indtastes emailadresse fra opsætningsmail i “Brugernavn”

og adgangskode fra opsætningsmail i “Adgangskode”

I “SMTP-server” indtastes “smtp.dk”

android 5 dk 2 small

 

Opsætning af Windows Phone 8

Trin 1Gå til “Indstillinger” og dernæst “mail + konti”.

Vælg internetkonti

Indtast “smtp.dk” i “Server til udgående mails (SMTP)”.

Dernæst vælges “Avancerede indstillinger”

windowsphone8 dk 1 small

Trin 2Sæt hak i “Server til udgående mails kræver godkendelse”

windowsphone8 dk 2 small

Opsætning af Eudora OSE

Trin 1Åben Eudora OSE

outlook 2101

Trin 2Højreklik på din emailkonto og vælg “Settings...”

outlook 2101

Trin 3Klik på “Outgoing Server (SMTP)” og vælg “Edit...”

outlook 2101

Trin 4

I “Description” og “Server Name” indtastes “smtp.dk”

I “Port” indtastes “587”

Sæt hak ved “Use name and password”

I “User Name” indtastes emailadresse fra opsætningsmail

“Connection security” sættes til “None”

eudoraose dk 4

Trin 5Når første email sendes med den nye SMTP server indtastes adgangskode fra opsætningsemaill

outlook 2101

Opsætning af Eudora

Trin 1Klik “Tools”->“Options...”

eudora 1

Trin 2I “Email address” indtastes emailadresse fra opsætningsmail.

I “SMTP server” indtastes “smtp.dk”

Sæt hak ved “Allow authentication”, “Immediate send”, “Send on check” og “Use submission port (587)”

eudora dk 2

Opsætning af Mozilla Thunderbird

Trin 1Klik på ikonet for Indstillinger og dernæst “Kontoindstillinger”

thunderbird 45 dk 1

Trin 2Klik på “Udgående server (SMTP). Vælg den konto, du ønsker at bruge, og tryk på ”Rediger...”

thunderbird 45 dk 2

Trin 3Indtast “smtp.dk” i både “Beskrivelse” og “Servernavn”.

I feltet “Port” indtastes “587”.

“Forbindelsessikkerhed” sættes til “STARTTLS”.

I “Godkendelsesmetode” vælges “Krypteret adgangskode”

I “Brugernavn” indtastes emailadresse fra opsætningsmail.

thunderbird 45 dk 3

Trin 4Første gang der sendes mails via smtp.dk indtastes adgangskode fra opsætningsmail

outlook 2101

Opsætning af Entourage MAC

Trin 1Klik på “Account Settings...”

outlook 2101

Trin 2Under ”Sending mail” indtast “smtp.dk”. Dernæst trykkes på “Click here for advanced sending options”

outlook 2101

Trin 3Sæt hak ved “Override default SMTP port” og skriv “587”

Sæt hak ved “SMTP server requires authentication” og “Log on using”.

I “Account ID” indtastes email fra opsætningsmail. I “Password” indtastes adgangskode 

fra opsætningsmail

outlook 2101

Opsætning af Mail Evolution

Trin 1Åben Mail Evolution

Trin 2Klik på “Edit” og dernæst “Preferences”

Trin 3Klik på “Sending Email”

Trin 4Klik på din emailadresse og dernæst “Edit”

Trin 5Under “Sending Email” vælges “SMTP” under “Server Type”

I server indtastes “smtp.dk:587”

I “Security” vælges “No encryption”

Under “Authentication” vælges “PLAIN”

Emailadresse indtastes i “Username” og der sættes hak ved “Remember password”

Trin 6Når der sendes emails indtastes adgangskode fra opsætningsmail i “Enter Password”-dialogboksen

Opsætning af Exchange 2003

Trin 1I “SmallBusiness SMTP connector Properties” vælges

“Forward all mail through this connector to the following smart hosts”

Indtast “mail.smtp.dk” i feltet

Trin 2Vælg “Basic authentication” i “Outbound Security” og indtast emailadresse fra opsætningsmail i “User”

Adgangskode fra opsætningsmail indtastes i “Password”

Trin 3Vælg “Advanced” og indtast “smtp.dk” i “smarthost”

Trin 4I “Outbound Connections” indtastes “587” i “TCP port”

Trin 5I “Outbound Security” indtastes emailadresse i “User name” og adgangskode i “Password”

Opsætning af Apple Mail 2016

Trin 1Klik på “Indstillinger” og dernæst “Konti”

apple main dk 1

Trin 2Klik på “Server til udgående post (SMTP)” og dernæst “Rediger SMTP-serverliste”

apple main dk 2

Trin 3Klik på “+” og skriv dernæst “smtp.dk” i “Navn på server”

apple main dk 3

 

Trin 4Klik på “Avanceret” og skriv “587” i “Port”

apple main dk 4

Trin 5Klik på “Godkendelse” og vælg “Adgangskode”

apple main dk 5

Trin 6I “Brugernavn” indtastes emailadresse fra opsætningsmail og adgangskode

indtastes i “Adgangskode”

apple main dk 6

Opsætning af Exchange 2007-2010

Trin 1Åben “Exchange Management Console” 

exchange en 1

Trin 2Vælg “Hub Transport” under “Organization Configuration”

Højre-klik på “Send Connector” og vælg “Properties”

exchange en 2

Trin 3Under “Network” vælges i “Route mail through the following smart hosts”

Tryk “Add”

exchange en 3

Trin 4Indtast “mail.smtp.dk” i “Fully qualified domain name (FQDN)” og tryk “OK”

exchange dk 4

exchange dk 41

Trin 5Vælg“Change” og vælg “Basic Authentification”

Vælg “Basic Authentification over TLS” hvis større sikkerhed ønskes.

Indtast emailadresse fra opsætningsmail i “User name” og adgangskode i “Password”

exchange en 5

Opsætning af Exchange 2013

Trin 1Åben “Exchange admin center” og vælg “mail flow” og dernæst “send connectors”

exchange 2013 en 1

Trin 2Vælg “+” og dernæst “Route mail through smart host”

Indtast “mail.smtp.dk” under “add smart host” og vælg “save”

exchange 2013 dk 2

Trin 3Under “Smart host authentification” vælges i “Basic authentification” og hak sættes i

“Offer basic authentification only after starting TLS” hvis større sikkerhed ønskes.

Indtast emailadresse fra opsætningsmail i “User name” og adgangskode i “Password” og vælg “next”

exchange 2013 en 3

 

Trin 4Vælg “+” under “add domain” og vælg “SMTP” under “Type”

I “Full qualified domain name” indtastes “*” og “1” under “Cost”

Dernæst vælges “save”

exchange 2013 dk 4

 

Konfiguration af Sendmail

Trin 1Lav /etc/mail/authinfo med en linie (afslut den med et linieskift):

AuthInfo:smtp.dk "U:root" "I:<smtp.dk login name>" "P:<smtp.dk password>"

…hvor du udskifter værdierne i "< >" med din opsætning fra smtp.dk

Trin 2Kør makemap på denne fil for at lave en authinfo.db-fil

makemap hash authinfo < authinfo

Trin 3Korriger sendmail.mc-filen (hvad den nu hedder på dit system). Tilføj disse linier:

define(`SMART_HOST',`[smtp.dk]')dnl
define(`RELAY_MAILER_ARGS', `TCP $h 587')dnl
FEATURE(`authinfo',`hash /etc/mail/authinfo')dnl

Note: Du skal ændre dette for sendmail queue runner processen, ikke en SMTP submit service osv.

Trin 4Kompiler din sendmail.mc fil til en sendmail.cf fil.

make cf

Trin 5Genstart sendmail.

make restart

OBS: husk at ændre din SPF record og andet på dine domæner i henhold til opsætningsemailen fra smtp.dk