Skip to main content

Microsoft Outlook 2016

Trin 1

Åbn Outlook og klik på "Filer".

Step 1

Open Outlook and click on “File".

Trin 2

Gå til kontoindstillinger og vælg "Administrer profiler".

Step 2

Go to Account Settings

Step 2

Select “Manage Profiles”

Trin 3

Klik på E-mailkonti og dobbeltklik på den e-mailkonto, du vil bruge med SMTP.dk.

Step 3

Click on Email Accounts

Step 3

Double click on the email account you want to use with mySMTP.

Trin 4

Skriv smtp.dk i feltet "Udgående mailserver (SMTP)".

Klik derefter på "Flere indstillinger".

Step 4

Type smtp.dk in the field “Outgoing mail server (SMTP)”.

Step 4

Then click More Settings.

Trin 5

Klik på menuen "Udgående server" og kontroller følgende:

1. I feltet "Brugernavn" skal du indsætte den bruger-e-mail, du har lavet i SMTP-kontoopsætningen.

2. I feltet "Adgangskode" skal du indsætte adgangskoden, du har modtaget i opsætnings-e-mailen, eller bruge den, du har lavet i SMTP-kontoopsætningen.

Klik derefter på fanen "Avanceret".

Step 5

Click the “Outgoing Server” menu.

Step 5

In the field “User Name”, insert the user email you have made in the SMTP account setup.

In the “Password” field insert the password you received in setup email or use the one made in the SMTP account set up.

Step 5

Then click the advanced tab.

Trin 6

Indstil "Udgående server (SMTP)" port til 587.

Indstil kryptering til AUTO eller STARTTLS.

Klik OK og gå tilbage til vinduet med kontoindstillinger og klik på "Test kontoinstillinger...".

Step 6

Set “outgoing server (SMTP)” port to 587.

Step 6

Set encryption to AUTO or STARTTLS.

Step 6

Click Ok and go back to account settings window and click “Test account Settings...”Mozilla Thunderbird

Trin 1

Åbn Mozilla Thunderbird og klik på indstillingsikonet, og derefter "Kontoindstillinger".

Step 1

Open Mozilla Thunderbird and click on the Settings icon, and then "Account Settings".

Trin 2

Under "Udgående server (SMTP)" indstillingen, vælg kontoen du vil bruge, og klik på "Rediger".

Hvis du endnu ikke har opsat en SMTP-server, skal du klikke på "Tilføj".

Step 2

Under "Outgoing server (SMTP) option, select the account you want to use and click "Edit".

If you have no SMTP server set up yet, click on “Add”.

Trin 3

Beskrivelse: mySMTP Server

Navn: smtp.dk

Port: 587

Forbindelsessikkerhed: STARTTLS

Godkendelsesmetode: Krypteret adgangskode

Brugernavn: Indtast e-mailadressen fra opsætningsmailen.

Step 3

Type in the following information:

Description: mySMTP Server

Name: mail.mysmtp.com

Port: 587

Connection Security: STARTTLS.

Authentication Method: Encrypted Password 

Username: Enter the email address from the setup mail.

Trin 4

Første gang e-mails sendes via mysmtp.com, vil SMTP-adgangskoden, som blev modtaget i opsætningsmailen, være påkrævet.

Du kan kopiere og indsætte den her.

Step 4

The first time emails are sent via mysmtp.com, the SMTP password received in the setup email will be required.

You can copy and paste it here.

Bemærk, at Mozilla Thunderbird fungerer med "identiteter". Hver identitet kan have sin egen SMTP-konfiguration, og du skal muligvis også justere disse SMTP-indstillinger.